Sprievodca Šťastní rodičia

Vývoj reči Vášho dieťaťa

rady v kategórii: dieťa

Vývoj dieťaťa sa skladá z mnohých prvkov. Jedným z nich je aj získanie komunikačných zručností - schopnosť hovoriť. Pri sledovaní pokroku Vášho dieťaťa by Vás malo zaujímať, či je všetko v poriadku Vývoj detskej reči možno rozdeliť do štyroch základných fáz. V každej z nich sa dieťa učí špecifické zvuky.


1. Obdobie melódie - od narodenia do cca 1 roka. Detská komunikácia s okolitým svetom je spočiatku založená na kriku, plači a nedobrovoľných zvukoch. Okolo 6. mesiaca dieťa začne bľabotať na základe zámerného opakovania zvukov a slabík. To má za následok správnu výslovnosť samohlások A a E, občas aj I. Ako prvé spoluhlásky začne rozprávať: M, B, N, T, D, J.


2. Obdobie slov - medzi 1 a 2 rokom. Dieťa začína opakovať slová. Správne vyslovuje P, B, M, T, D, N, J, K.


3. Obdobie viet - medzi 2. a 3. rokom. Slovná zásoba sa rozširuje. Dieťa začína správne vyslovovať všetky samohlásky, spoluhlásky P, B, M, F, W, K, G, H, T, D, L, a J, niekedy aj S, Z, C, CH. Deti často vyslovujú J alebo L miesto R.


4. Obdobie osobitnej reči dieťaťa - od roku 4 - 7. V tejto fáze nastáva explózia špecifických slov u detí. Okolo 5 roku Vám Vaše dieťa začne klásť nekonečne veľa otázok. Do 5 roka by už malo dieťa dobre vyslovovať písmeno R. Ak vaše dieťa ešte R správne nevyslovuje, nemajte obavy. Polročné omeškanie je ešte v poriadku ale ak problém pretrváva, poraďte sa s logopédom.

Odporúčané produkty pre vás

Prečítajte si ďalšie rady

Stravovacie návyky

Dieťa po roku už nenaberá telesnú hmotnosť ako predtým a jeho postava a proporcie sa začínajú meniť.

> čítať ďalej

Ako naučiť dieťa umývať si zuby?

Je dobré aby si Vaše dieťa zvyklo čistiť si zuby pravidelne a správne už od útleho veku.

> čítať ďalej

Dieťa na slnku

Citlivá detská pokožka nemá žiadne ochranné mechanizmy proti slnečným lúčom – stačí pár minút na slnku a pokožka sa spáli a bude podráždená.

> čítať ďalej